"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
2024-06-07
ZARZĄD "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻEZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.06.2024 R. O G...
31.05 .2024 R. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2024-05-28
Dzień 31.05.2024 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailKlauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez "Społem" Powszechną Spółdzielnię Spożywców z siedzibą w Opolu
związanych z członkostwem w Spółdzielni

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej zwanego RODO - informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą: 45-056 Opole, Plac Teatralny 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000004618.

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem jego siedziby, a także pod adresem e-mail: biuro@spolem.opole.pl oraz telefonicznie pod numerem: 77 4542196.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia i załatwiania wszelkich spraw związanych z członkostwem w Spółdzielni oraz dotyczących osób przystępujących do Spółdzielni, członków Spółdzielni, byłych członków Spółdzielni oraz następców prawnych byłych członków Spółdzielni, a to na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze, statutu "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu oraz innych przepisów regulujących działalność Spółdzielni.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia i załatwiania wszelkich spraw związanych z członkostwem w Spółdzielni.

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom Spółdzielni, którzy wykonują swoje obowiązki pracownicze związane z prowadzeniem i załatwianiem wszelkich spraw związanych z członkostwem w Spółdzielni.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Spółdzielnią, a to: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, podmiotom świadczącym pomoc prawną oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa, a także udostępniane bankom i operatorom pocztowym.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych, nie będą przetwarzane w sposób automatyczny ani nie będą profilowane.

8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do procesu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów prawa dotyczących członkostwa w Spółdzielni.

9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 
projekt i realizacja PRONETIX