"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH
2024-05-14
ZARZĄD"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAPRASZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NAZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICHDNIA 04.06.2024 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBI...
02.05.2024 R. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2024-04-30
Dzień 02.05.2024 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailHistoria Spółdzielni

„... Było to w roku 1945 jak przyjechaliśmy tutaj ze Lwowa. W całym mieście nie było żadnych sklepów, kupowało się tylko na placu, ale oczywiście wszystko drogo. Wtedy powstała myśl, żeby założyć jakiś konsum , gdzie można by się zaopatrzyć w potrzebne artykuły. Już w jesieni utworzono pierwszy sklep, gdzie kupowaliśmy artykuły pierwszej potrzeby. Najpierw chleb, cukier, mąkę potem mięso i buciki. To był początek spółdzielni PSS w Opolu. ...”
wspomina pani Zofia Rzepka

W dniu 17 maja 1945 roku  w gmachu Starostwa Opolskiego Komitet Organizacyjny na I Walnym Zgromadzeniu  powołał Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Opolu  z odpowiedzialnością udziałami. Dokonano wyboru pierwszych władz Spółdzielni ; Rady Nadzorczej  w składzie ; mgr Henryk Janus przewodniczący oraz członkowie Witold Myszkowski, Józef Darocha, Henryk Krzemiński, Andrzej Małkowski i Adam Całka oraz pierwszy Zarząd w składzie ;  Andrzej Szczurek , Czesław Morkis i Stanisław Drożdżyński.
Z dniem 1 lipca 1945 Spółdzielnia rozpoczęła pionierską pracę w handlu. Sieć handlowa w tym pierwszym okresie  składała się z pięciu placówek w tym jednego sklepu wielobranżowego z artykułami spożywczo – przemysłowymi w Rynku i 4 sklepów spożywczych ,uruchamiano dalsze placówki handlowe , których liczba tego pamiętnego roku 1945 wynosiła już 23. W końcu 1945 roku zatrudnienie osiągnęło stan 127 osób, w tym 59 to pracownicy sklepowi oraz 1370 członków.  
Kreśląc rys historyczny naszej Spółdzielni  należy zauważyć, iż zmian organizacyjnych i strukturalnych było wiele , jedne wynikały z dyspozycji zewnętrznych inne podyktowane były własnymi potrzebami porządkowania i udoskonalania działalności i tak:
  • w latach 1949 – 1954 niekorzystny wpływ wywarły tendencje likwidatorskie w stosunku do PSS wynikające z niewłaściwej oceny spółdzielczej formy własności. W wyniku której pozbawiono naszą Spółdzielnię  prawa prowadzenia części uruchomionych przez nas lokali gastronomicznych, handlowych i produkcyjnych, które przekazano przedsiębiorstwom państwowym
  • w roku 1966 powołano do  życia Wojewódzką Spółdzielnię Spożywców w Opolu i odtąd Spółdzielnia nasza rozpoczęła działalność jako oddział „Społem” WSS Opole. Aż do 1982 roku kierowała nią dyrekcja oddziału podporządkowana Zarządowi WSS. Losy naszej Spółdzielni zostały  sprzężone z losami spółdzielczości  Opolszczyzny. Niestety błędy popełnione w zakresie działalności społeczno – samorządowej  nie pozwoliły na utrzymanie tej formy organizacyjnej spółdzielczości .
  • w roku 1982, a konkretnie 2 czerwca w Ratuszu , na podstawie Nowego Prawa Spółdzielczego, 126 członków Założycieli powołało do życia Społem Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Opolu.  Rozpoczęła się samodzielna działalność Spółdzielni.
Lata 1982 – 1990 to okres pełnego zapału  i zaangażowania pracowników w tworzenie i rozwój nowej  Spółdzielni, co obrazują następujące okoliczności:
  • poprzez dokonywane przemiany zaszła konieczność  tworzenia nowej bazy członkowskiej, która w wyniku  aktualizacji  rejestru  wyniosła 3500 członków ,
  • w roku 1984 prowadziliśmy 117 placówek handlowych,  69 zakładów gastronomicznych, 22 stołówki, 8 piekarń, 6 ciastkarń, zakład garmażeryjny, wytwórnię wód gazowanych, 2 domy towarowe, prawie 100 bufetów przyzakładowych; zatrudnialiśmy 3.560 osób,
  • nawiązaliśmy kontakty i wymianę towarową z kontrahentami zagranicznymi,
  • otwarto pomimo wielkich i długotrwałych trudności SDH Opolanin, dumę i chlubę całej Spółdzielczości
Lata 90 to okres realizacji długofalowego planu modernizacji sieci oraz finalizowanie w formie aktów notarialnych nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których stały obiekty Spółdzielni oraz prawa własności lokali.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem było wprowadzenie  (jako pierwsi w kraju) sprzedaży towarów z 5 % bonifikatą na podstawie kart członkowskich. W tym też okresie skomputeryzowano wszystkie placówki Spółdzielni.
Niestety straszny kataklizm jakim była powódź w 1997 roku spowodował załamanie budżetu Spółdzielni. Musieliśmy sprostać trudnemu zadaniu usunięcia skutków powodzi i odbudowy zniszczonego majątku. Ponadto rozwój konkurencji, także w sferze  rynku naszego miasta, ze strony kapitału zagranicznego,  stworzył poważne zagrożenie dla  utrzymania wiodącej pozycji naszej Spółdzielni  na rynku lokalnym.  Zmuszeni byliśmy do sprzedaży części majątku.
Nowo powołany Zarząd w 2003 roku wprowadził w życie program naprawczy, polegający na zwiększeniu obrotów, restrukturyzacji zatrudnienia. Zmodernizowano prawie wszystkie  placówki  handlowe, zyskały one nowy wystrój  i poprawę ogólnej wizualizacji. Zmieniono strukturę organizacyjną, poczyniono liczne działania we wszystkich dziedzinach działalności  w celu oszczędności kosztów. Rozpoczęliśmy wdrażanie systemu HACCP w Spółdzielni.
Odważnym i  koniecznym przedsięwzięciem było podjęcie przez Zarząd decyzji o modernizacji największego obiektu handlowego SDH Opolanin. Na jego bazie powstała znana i chętnie odwiedzana przez mieszkańców całego województwa Galeria Opolanin.
Nie spoczywamy na laurach, dalej wszystkie siły i środki skierowane są na naprawę działalności gospodarczej prowadzonej w Spółdzielni w celu uczynienia z niej  sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa zdolnego do generowania zysku i dalszego rozwoju.
Czy nam się to uda ? Wierzymy że tak, , a swą wiarę opieramy na podmiotowym kształtowaniu wszelkich stosunków, których Spółdzielnia jest udziałem, Spółdzielnia będąca dobrem nasz wszystkich i wobec wszystkich.

projekt i realizacja PRONETIX