"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

04.06.2021 r. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2021-06-02
Dzień 04.06.2021 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...
NIE ŻYJE EUGENIUSZ HANUSEK
2021-04-06
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci EUGENIUSZA HANUSKA wielkiego miłośnika i nieodżałowanego propagatora szachów, wieloletniego Prezesa i Działacza O...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailDziałalność samorządowa

DEFINICJA:
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
Spółdzielnie swoją działalność opierają na wartościach takich jak: samopomoc, samo odpowiedzialność, demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu, spółdzielcy wierzą w wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej oraz troski o innych.
Podstawy działania każdej Spółdzielni winny stanowić następujące międzynarodowe zasady spółdzielcze:
 1. Dobrowolne i powszechnie dostępne członkostwo.
 2. Demokratyczna kontrola.
 3. Ekonomiczne uczestnictwo członków.
 4. Samorząd i niezależność
 5. Kształcenie, szkolenie i informowanie.
 6. Współpraca pomiędzy Spółdzielniami.
 7. Troska o społeczności lokalne.
Organami Spółdzielni są:
 1. Zebranie Przedstawicieli,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd,
 4. Zebrania Grup Członkowskich.
Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
 1. produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
 2. wykonywanie instalacji elektrycznych,
 3. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 4. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 5. tynkowanie,
 6. zakładanie stolarki budowlanej,
 7. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 8. malowanie i szklenie,
 9. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 10. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 11. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 12. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 13. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 14. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 15. hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 16. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 17. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 18. pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 19. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 20. działalność agencji reklamowych,
 21. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.
Członkami Spółdzielni mogą być:
 1. osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, które wyrażają gotowość korzystania z usług Spółdzielni i przestrzegania postanowień jej statutu,
 2. osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych w wieku od13 do 18 lat.
Przystępujący do Spółdzielni zobowiązany jest:
 1. wypełnić deklarację członkowską, zadeklarować ilość udziałów, wnieść wpisowe,
 2. wnieść zaliczkę na każdy zadeklarowany udział w wysokości 1/12 jednego udziału w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej i wniesienia wpisowego,
 3. wnieść zadeklarowane udziały w terminie określonym w deklaracji członkowskiej, który nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej i wniesienia wpisowego.
Obowiązkowy udział członkowski wynosi 1.200,00 zł.
Wpisowe wynosi 20,00 zł i nie podlega zwrotowi.
Członek może zadeklarować i wnieść nieograniczoną ilość udziałów.
Prawa i obowiązki  wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu zrzesza  252
 członków.

W ramach działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska, Spółdzielnia już od 36 lat prowadzi i wspiera Opolski Klub Szachowy „Społem” oraz Regionalny Zespół Wokalno-Instrumentalny „Karlik”. Oba zespoły mogą pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami, zdobywanymi w wielu konkursach    o zasięgu nie tylko lokalnym, ale także ogólnokrajowym i międzynarodowym.

projekt i realizacja PRONETIX