"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
2024-06-07
ZARZĄD "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻEZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.06.2024 R. O G...
31.05 .2024 R. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2024-05-28
Dzień 31.05.2024 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAPRASZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

DNIA 04.06.2024 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBIEKT SOCJALNY UL. 1 MAJA 19
GRUPA CZŁONKOWSKA NR 1
BORKI - BRZEZIE - CHABRY - CZARNOWĄSY - GROSZOWICE
GROTOWICE - GRUDZICE - NADODRZE - NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE - ŚWIERKLE - WRÓBLIN - ZAKRZÓW

DNIA 05.06.2024 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBIEKT SOCJALNY UL. 1 MAJA 19
GRUPA CZŁONKOWSKA NR 2
ARMII KRAJOWEJ - BIERKOWICE - CHMIELOWICE - GOSŁAWICE
KOLONIA GOSŁAWICKA - KRZANOWICE - MALINA - MALINKA - PÓŁWIEŚ
SŁAWICE - SZCZEPANOWICE-WÓJTOWA WIEŚ - WINÓW - WRZOSKI
ZAODRZE - ŻERKOWICE

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 22 z dnia 29.05.2003 r. przyjęto podział Członków na dwie Grupy Członkowskie.
Członek Spółdzielni ma prawo do:
- uczestnictwa w Zebraniu Grupy Członkowskiej w dowolnie wybranym terminie,
- oddania głosu tylko na jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania w składzie:
    Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania  
    Grupy Członkowskiej.
2. Przedstawienie Regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Grupy 
    Członkowskiej.
4. Wybór Komisji Wniosków.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 
    2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2023.
    Informacja o realizacji wniosków z Zebrań Grup Członkowskich
    odbytych w dniach 08.05.2023 r. i 09.05.2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.
7. Informacja Zarządu Spółdzielni o sprawach będących przedmiotem
    obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 26.06.2024 r., w tym:
    a. przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji Spółdzielni,
    b. omówienie projektów Uchwał Zebrania Przedstawicieli.
8. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
9. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
10. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków.
11. Zakończenie obrad.

                                                                          Zarząd Spółdzielni

Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrań Grup Członkowskich można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Plac Teatralny 13.


projekt i realizacja PRONETIX