"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
2024-06-07
ZARZĄD "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻEZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.06.2024 R. O G...
31.05 .2024 R. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2024-05-28
Dzień 31.05.2024 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAPRASZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

DNIA 08.05.2023 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBIEKT SOCJALNY UL. 1 MAJA 19
GRUPA CZŁONKOWSKA NR 1
BORKI - BRZEZIE - CHABRY - CZARNOWĄSY - GROSZOWICE
GROTOWICE - GRUDZICE - NADODRZE - NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE - ŚWIERKLE - WRÓBLIN - ZAKRZÓW

DNIA 09.05.2023 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBIEKT SOCJALNY UL. 1 MAJA 19
GRUPA CZŁONKOWSKA NR 2
ARMII KRAJOWEJ - BIERKOWICE - CHMIELOWICE - GOSŁAWICE
KOLONIA GOSŁAWICKA - KRZANOWICE - MALINA - MALINKA - PÓŁWIEŚ
SŁAWICE - SZCZEPANOWICE-WÓJTOWA WIEŚ - WINÓW - WRZOSKI
ZAODRZE - ŻERKOWICE

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 22 z dnia 29.05.2003 r. przyjęto podział Członków na dwie Grupy Członkowskie.
Członek Spółdzielni ma prawo do:
- uczestnictwa w Zebraniu Grupy Członkowskiej w dowolnie wybranym terminie,
- oddania głosu tylko na jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania w składzie:
    Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania  
    Grupy Członkowskiej.
2. Przedstawienie:
    a. porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
    b. Regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Wybór Komisji Wniosków.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 
    2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2022.
    Informacja o realizacji wniosków z Zebrań Grup Członkowskich
    odbytych w dniach 17.05.2022 r. i 18.05.2022 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności SDH "Za Odrą"
    Sp. z o.o. w Opolu za I półrocze 2022 roku.
7. Informacja Zarządu Spółdzielni o sprawach będących przedmiotem
    obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 27.06.2023 r., w tym:
    a. przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji Spółdzielni,
    b. omówienie projektów Uchwał Zebrania Przedstawicieli.
8. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
9. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
10. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków.
11. Zakończenie obrad.

                                                                          Zarząd Spółdzielni

Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrań Grup Członkowskich można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Plac Teatralny 13.


Informacja dla uczestników Zebrań Grup Członkowskich w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego:

1. Uczestnikom Zebrania Grupy Członkowskiej zaleca się przestrzeganie
    podstawowych zasad sanitarnych zapobiegających chorobie
    COVID-19, a w szczególności:
    a. zdezynfekowanie rąk przed wejściem na salę obrad,
    b. posiadanie własnych środków piśmiennych (długopisy),
    c. zachowanie bezpiecznego dystansu od innych uczestników 
       Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia Spółdzielnia.
3. Uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej zobowiązani są do zajęcia
    miejsca na sali obrad w miejscu wyznaczonym przez organizatora
    Zebrania Grupy Członkowskiej i stosowania się do instrukcji i poleceń 
    organizatora oraz pracowników obsługi Zebrania Grupy
    Członkowskiej.
projekt i realizacja PRONETIX