"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
2023-12-21
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim naszym Partnerom, Klientom, Współpracownikom i Członkom Spółdzielni pogody ducha, zdrowia, siły i wytrwałości, aby ten wyj...
14.08.2023 R. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2023-08-11
Dzień 14.08.2023 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAPRASZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

DNIA 17.05.2022 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBIEKT SOCJALNY UL. 1 MAJA 19
GRUPA CZŁONKOWSKA NR 1
BORKI - BRZEZIE - CHABRY - CZARNOWĄSY - GROSZOWICE
GROTOWICE - GRUDZICE - NADODRZE - NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE - ŚWIERKLE - WRÓBLIN - ZAKRZÓW

DNIA 18.05.2022 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBIEKT SOCJALNY UL. 1 MAJA 19
GRUPA CZŁONKOWSKA NR 2
ARMII KRAJOWEJ - BIERKOWICE - CHMIELOWICE - GOSŁAWICE
KOLONIA GOSŁAWICKA - KRZANOWICE - MALINA - MALINKA - PÓŁWIEŚ
SŁAWICE - SZCZEPANOWICE-WÓJTOWA WIEŚ - WINÓW - WRZOSKI
ZAODRZE - ŻERKOWICE

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 22 z dnia 29.05.2003 r. przyjęto podział Członków na dwie Grupy Członkowskie.
Członek Spółdzielni ma prawo do:
- uczestnictwa w Zebraniu Grupy Członkowskiej w dowolnie wybranym terminie,
- oddania głosu tylko na jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania w składzie:
    Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania  
    Grupy Członkowskiej.
2. Przedstawienie:
    a. porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
    b. Regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
    c. Regulaminu wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli
       Spółdzielni.
3. Wybór:
    a. Komisji Wniosków,
    b. Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 
    2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2021.
    Informacja o realizacji wniosków z Zebrań Grup Członkowskich
    odbytych w dniach 07.09.2021 r. i 08.09.2021 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności SDH "Za Odrą"
    Sp. z o.o. w Opolu za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym
    Spółki za rok 2021.
7. Informacja Zarządu Spółdzielni o sprawach będących przedmiotem
    obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 21.06.2022 r., w tym:
    a. przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji Spółdzielni,
    b. omówienie projektów Uchwał Zebrania Przedstawicieli.
8. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
9. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
10. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków.
11. Zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie
     Przedstawicieli Spółdzielni.
12. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni.
13. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów Przedstawicieli
      na Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni.
14. Zakończenie obrad.

                                                                          Zarząd Spółdzielni

Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrań Grup Członkowskich można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Plac Teatralny 13.


Zasady obowiązujące uczestników Zebrań Grup Członkowskich w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną:

1. Uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej przed wejściem na salę
    obrad zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.
2. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia Spółdzielnia.
3. Uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej powinni posiadać własne
    środki piśmienne (długopisy).
4. Uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej zobowiązani są do
    zachowania bezpiecznego dystansu od innych uczestników Zebrania
    Grupy Członkowskiej.
5. Uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej zobowiązani są do zajęcia
    miejsca na sali obrad w miejscu wyznaczonym przez organizatora
    Zebrania Grupy Członkowskiej i stosowania się do instrukcji i poleceń 
    organizatora oraz pracowników obsługi Zebrania Grupy
    Członkowskiej.

projekt i realizacja PRONETIX