"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
2024-06-07
ZARZĄD "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻEZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.06.2024 R. O G...
31.05 .2024 R. DZIEŃ WOLNY OD PRACY
2024-05-28
Dzień 31.05.2024 r. jest dniem wolnym od pracy w "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAPRASZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

DNIA 01.09.2020 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBIEKT SOCJALNY UL. 1 MAJA 19
GRUPA CZŁONKOWSKA NR 1
DZIELNICE: BORKI - BRZEZIE - CHABRY - CZARNOWĄSY - GROSZOWICE
GROTOWICE - GRUDZICE - NADODRZE - NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE - ŚWIERKLE - WRÓBLIN - ZAKRZÓW

DNIA 02.09.2020 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBIEKT SOCJALNY UL. 1 MAJA 19
GRUPA CZŁONKOWSKA NR 2
DZIELNICE: ARMII KRAJOWEJ - BIERKOWICE - CHMIELOWICE - GOSŁAWICE
KOLONIA GOSŁAWICKA - KRZANOWICE - MALINA - MALINKA - PÓŁWIEŚ
SŁAWICE - SZCZEPANOWICE-WÓJTOWA WIEŚ - WINÓW - WRZOSKI
ZAODRZE - ŻERKOWICE

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 22 z dnia 29.05.2003 r. przyjęto podział Członków na dwie Grupy Członkowskie.
Członek Spółdzielni ma prawo do:
- uczestnictwa w Zebraniu w dowolnie wybranym terminie,
- oddania głosu tylko na jednym Zebraniu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania w składzie:
    Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania.
2. Przedstawienie:
    a. porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
    b. Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Wybór Komisji Wniosków.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 
    2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2019.
    Informacja o realizacji wniosków z Zebrań Grup Członkowskich
    odbytych w dniach 28.05.2019 r. i 29.05.2019 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności SDH "Za Odrą"
    Sp. z o.o. w Opolu za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym
    Spółki za rok 2019.
7. Informacja Zarządu Spółdzielni o sprawach będących przedmiotem
    obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 29.09.2020 r., w tym:
    a. przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji Spółdzielni,
    b. omówienie propozycji Uchwał Zebrania Przedstawicieli.
8. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
9. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
10. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków.
11. Zakończenie obrad.


                                                                                           Zarząd Spółdzielni


Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrań Grup Członkowskich można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Pl. Teatralny 13.


Zasady obowiązujące uczestników Zebrań Grup Członkowskich w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną:

1. Uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej przed wejściem na salę obrad
    zobowiązani są do zdezynfekowania rąk oraz zakrycia nosa i ust przy
    pomocy maseczki ochronnej lub przyłbicy. Wymóg zakrycia nosa i ust
    obowiązuje w trakcie całości obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia Spółdzielnia, natomiast środki ochrony
    osobistej, tj.: maseczki ochronne, przyłbice i rękawiczki jednorazowe,
    uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej muszą zapewnić sobie we
    własnym zakresie.
3. Uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej powinni posiadać własne środki
    piśmienne (długopisy).
4. Uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej zobowiązani są do zachowania
    co najmniej 1,5 metrowego dystansu od innych uczestników Zebrania
    Grupy Członkowskiej.


projekt i realizacja PRONETIX