"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
2019-06-11
ZARZĄD"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻEZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.06.2019 R. O GOD...
ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH
2019-05-13
ZARZĄD"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAPRASZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NAZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICHDNIA 28.05.2019 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBI...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAPRASZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

DNIA 16.05.2018 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBIEKT SOCJALNY UL. 1 MAJA 19
GRUPA CZŁONKOWSKA NR 1
DZIELNICE: BORKI - BRZEZIE - CHABRY - CZARNOWĄSY - GROSZOWICE
GROTOWICE - GRUDZICE - NADODRZE - NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE - ŚWIERKLE - WRÓBLIN - ZAKRZÓW

DNIA 17.05.2018 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBIEKT SOCJALNY UL. 1 MAJA 19
GRUPA CZŁONKOWSKA NR 2
DZIELNICE: ARMII KRAJOWEJ - BIERKOWICE - CHMIELOWICE - GOSŁAWICE
KOLONIA GOSŁAWICKA - KRZANOWICE - MALINA - MALINKA - PÓŁWIEŚ
SŁAWICE - SZCZEPANOWICE-WÓJTOWA WIEŚ - WINÓW - WRZOSKI
ZAODRZE - ŻERKOWICE

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 22 z dnia 29.05.2003 r. przyjęto podział Członków na dwie Grupy Członkowskie.
Członek Spółdzielni ma prawo do:
- uczestnictwa w Zebraniu w dowolnie wybranym terminie,
- oddania głosu tylko na jednym Zebraniu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania w składzie:
    Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania.
2. Przedstawienie:
    a. porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
    b. Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej,
    c. Regulaminu wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
3. Wybór:
    a. Komisji Wniosków,
    b. Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017
    wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2017.
    Informacja o realizacji wniosków z Zebrań Grup Członkowskich odbytych
    w dniach 16.05.2017 r. i 17.05.2017 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności SDH "Za Odrą"
    Sp. z o.o. w Opolu za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym
    Spółki za rok 2017.
7. Informacja Zarządu Spółdzielni o sprawach będących przedmiotem obrad
    Zebrania Przedstawicieli w dniu 21.06.2018 r., w tym:
    a. przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji Spółdzielni,
    b. omówienie propozycji Uchwał Zebrania Przedstawicieli.
8. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
9. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
10. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków.
11. Zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
12. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
13. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów Przedstawicieli na
      Zebranie Przedstawicieli.
14. Zakończenie obrad.


Zarząd Spółdzielni


Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrań Grup Członkowskich można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Pl. Teatralny 13.
projekt i realizacja PRONETIX