"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZWROT UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH
2018-07-10
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Opolu uprzejmie informuje, iż Zebranie Przedstawi...
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
2018-06-05
ZARZĄD"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻEZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21.06.2018 R. O GOD...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAPRASZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

DNIA 16.05.2017 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBIEKT SOCJALNY UL. 1 MAJA 19
GRUPA CZŁONKOWSKA NR 1
DZIELNICE: ŚRÓDMIEŚCIE - CENTRUM - CHABRÓW - ZAKRZÓW
NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

DNIA 17.05.2017 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBIEKT SOCJALNY UL. 1 MAJA 19
GRUPA CZŁONKOWSKA NR 2
DZIELNICE: OSIEDLE ARMII KRAJOWEJ - MALINKA - KOLONIA
GOSŁAWICKA - ZAODRZE -DAMBONIA - PÓŁWIEŚ

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 22 z dnia 29.05.2003 r. przyjęto podział Członków na dwie Grupy Członkowskie.
Członek Spółdzielni ma prawo do:
- uczestnictwa w dowolnie wybranym terminie Zebrania,
- oddania głosu tylko na jednym Zebraniu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania w składzie:
    Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania.
2. Przedstawienie:
    a. porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
    b. Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Wybór Komisji Wniosków.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016
    wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2016.
    Informacja o realizacji wniosków z Zebrań Grup Członkowskich odbytych
    w dniach: 18.02.2016 r., 19.02.2016 r., 16.05.2016 r., 17.05.2016 r.,
    13.09.2016 r. i 14.09.2016 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności SDH "Za Odrą"
    Sp. z o.o. w Opolu za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym
    Spółki za rok 2016.
7. Informacja Zarządu Spółdzielni o sprawach będących przedmiotem obrad
    Zebrania Przedstawicieli w dniu 08.06.2017 r,, w tym:
    a. przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji Spółdzielni,
    b. omówienie propozycji Uchwał Zebrania Przedstawicieli.
8. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
9. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
10. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków.
11. Zakończenie obrad.


Zarząd Spółdzielni


Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zebrań Grup Członkowskich można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Pl. Teatralny 13.
projekt i realizacja PRONETIX