"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu

Aktualności

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH
2017-04-28
ZARZĄD"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLUZAPRASZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NAZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICHDNIA 16.05.2017 R. GODZ. 15.00 OPOLE OBI...
Bar KROKIECIK
2017-04-04
Zapraszamy do Baru KROKIECIKw Galerii Opolanin - przyziemiegodziny otwarcia:poniedziałek-piątek   10.00-17.00 ...

Szukaj w serwisie

W polu poniżej
wpisz poszukiwaną frazęNewsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z naszej strony, wpisz poniżej swój adres e-mailNADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD
"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W OPOLU
ZAWIADAMIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ŻE

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 30.09.2016 R. O GODZ. 15.00
W OBIEKCIE SOCJALNYM PRZY UL. 1 MAJA 19 W OPOLU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania - wybór Prezydium Zebrania w składzie:   Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego
    i Sekretarz Zebrania.
2. Wybór:
a. Komisji Mandatowej,
b. Komisji Uchwał.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania  
    Przedstawicieli oraz jego zdolności do obradowania i podejmowania  
    uchwał - odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania  
    Przedstawicieli.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni informacji o Zebraniach 
    Grup Członkowskich odbytych w dniach 13.09.2016 r. i 14.09.2016 r.
6. Informacja Zarządu Spółdzielni o bieżącej sytuacji Spółdzielni oraz  
    przedstawienie propozycji uchwał Nadzwyczajnego Zebrania
    Przedstawicieli.
7. Dyskusja nad sprawami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą
    i Zarząd Spółdzielni.
    Zgłaszanie wniosków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej należącej do Spółdzielni,
b. wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości lokalowych należących do Spółdzielni.
9. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
10. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał.
11. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni

Z materiałami będącymi przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni - Opole, "Galeria Opolanin", Plac Teatralny 13.
projekt i realizacja PRONETIX